Blog

Bạn thực sự là ai?

Posted on

Dù chúng ta có xuất phát điểm như thế nào, ta đến từ những vùng miền khác nhau, có những bố mẹ khác nhau, bạn bè, sở thích, tôn giáo khác nhau và mỗi chúng ta có những quan điểm, thế giới quan khác nhau thì một yếu tố vô cùng quan trọng mà ta […]